Nu blijkt dat de huisarts vroeger helemaal niet zoveel vaker langskwam, maar door de veranderingen in de maatschappij is er zeker minder vaak een noodzaak voor de huisarts om u thuis te bezoeken. Zo was één van de redenen van de huisarts was om van u te kunnen vernemen in wat voor conditie u uit het ziekenhuis was ontslagen. Tegenwoordig heeft de huisarts deze informatie via een elektronisch bericht van de specialist vaak al ontvangen, voordat u goed en wel thuis bent. Voordat u naar huis gaat, wordt door de verpleging van het ziekenhuis al ingeschat of u thuiszorg nodig heeft, zodat dit tegenwoordig al geregeld is voordat u thuiskomt. Als er geen thuiszorg geregeld is en u meent dat toch nodig te hebben, kunt u dat eenvoudig zelf telefonisch regelen: daar heeft u de huisarts dus ook niet voor nodig. De thuiszorg is eigenlijk een extra paar ogen en oren voor huisarts: als er iets niet goed dreigt te gaan, zal de thuiszorg dit bij de huisarts melden.
Komt de huisarts dan helemaal niet meer langs? Jazeker wel, maar u heeft zelf ook een verantwoordelijkheid om aan te geven dat u de huisarts bij u thuis langs wilt laten komen. Ga dus vooral niet zitten afwachten, maar neem die verantwoordelijkheid en bel! Dat kan een hoop misverstanden voorkomen.