Inzage eigen dossier

Door een nieuwe wetgeving staat uw medisch dossier open voor eigen inzage. U kunt vanaf 18 jaar hier gebruik van maken door u aan te melden bij een PGO.

PGO

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een gratis app of website. In een PGO kunt u op een veilige manier uw gegevens opvragen bij de huisarts of een andere zorgverlener. Zodra er nieuwe uitslagen, brieven van specialisten, adviezen of verslagen van uw consult worden ingevoerd door de huisarts of assistente kunt u deze ophalen in uw PGO. Een hele mooie manier om uw adviezen en uitslagen terug te lezen in uw eigen tijd.

Pas op met gegevens verstrekken aan derden

Vraagt uw werkgever, school, bedrijfsarts of andere instantie om inzage in uw gegevens? Verstrek ze niet zelf! Zij horen u een machtiging te laten ondertekenen en de gegevens via de huisarts of specialist op te vragen. De huisarts verstrekt alleen de gegevens die nodig zijn. We komen regelmatig onterechte aanvragen tegen, ze proberen dan via u zonder machtiging aan gegevens te komen. Een werkgever mag bijvoorbeeld NOOIT naar uw medische gegevens vragen dit hoort via de bedrijfsarts te gaan.

Hulp nodig?

Als u hulp nodig heeft of vragen heeft over een PGO, dan kun u hiervoor terecht bij de aanbieder van het PGO. We vragen u nadrukkelijk hiervoor niet met de praktijk te bellen, want wij hebben niet de kennis en tijd om u bij problemen met een PGO te helpen.

Welk PGO moet ik kiezen?

Dat mag u helemaal zelf kiezen. Hieronder staan 4 aanbieders van PGO’s en bijbehorende handleidingen. Selecteer het tabblad van uw huisarts en kies vervolgens het door u gewenste PGO. De keuze is geheel aan uw. Voor ondersteuning bij het gebruik van de PGO’s dient u bij de aanbieder van het betreffende PGO te rade te gaan. Er zijn overigens nog veel meer PGO’s: zie hiervoor www.pgo.nl. Niet alle PGO’s werken echter evengoed met het dossier van uw huisarts.