Klachten

Wij proberen ons werk altijd op een professionele wijze uit te voeren. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent na een contact met de huisarts of één van onze medewerkers. Of u heeft bijvoorbeeld een klacht over iets anders zoals onze bereikbaarheid. Via onderstaande formulier kunt u uw klacht aan ons kenbaar maken. Het ingevulde formulier zal naar de hieronder geselecteerde huisarts worden verzonden. De huisarts zal op korte termijn telefonisch contact met u opnemen.

Als u het niet eens bent met de afhandeling van de klacht door uw huisarts, dan kunt u uw klacht nog eens ter beoordeling voorleggen aan de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg. Alle huisartsen van Medisch Centrum de Poort zijn hierbij aangesloten.

Gegevens patiënt
Gegevens indiener van de klacht (dat kan iemand anders dan de patiënt zelf zijn)
Gegevens klachtAard van de klacht (meerder keuzes mogelijk)
medisch handelen medewerkerbejegening door medewerker (= demanier waarop de medewerker tegen u praat of met u omgaat)organisatie huisartspraktijk (=de manier waarop diverse zaken in de praktijk geregeld zijn)administratieve of financiële afhandelingiets anders