Contact met de huisarts

Er zijn verschillende manieren om te overleggen met de huisartspraktijk:
1. telefonisch contact: u heeft een probleem en u denkt dat uw huisarts u daarbij kan helpen. De eerste stap zal dan meestal een telefonisch contact met de doktersassistente zijn. De doktersassistentes zijn speciaal opgeleid om eenvoudige medische vragen te beantwoorden. Deze antwoorden zijn voor alle patiënten gelijk. Als de dokterassistente geen antwoord op uw vraag weet, dan zal ze daarvoor de huisarts raadplegen. Dan krijgt u op een later tijdstip het antwoord van de doktersassistente of van de huisarts zelf. Ook kan het zijn dat u of de doktersassistente vindt dat u voor uw vraag beter op het spreekuur van de huisarts kunt komen. In dat geval krijgt u een afspraak voor een consult.
2. het consult: uw probleem wordt hierbij in de spreekkamer van de huisarts besproken. Het standaard consult duurt 10 minuten en is bedoeld voor 1 specifieke medische vraag. Voor conplexe medische vragen of als u 2 vragen heeft is vaak meer tijd nodig. In dat geval vraagt u aan de assistente om een dubbel consult. Dit dubbele consult duurt 20 minuten. Het is niet de bedoeling om tijdens zo’n dubbel consult een hele waslijst aan vragen af te werken. Dan is het beter om een nieuwe afspraak te maken.
Verder komt het nogal eens voor dat patiënten afspraken maken voor zaken waarvoor je helemaal niet langs hoeft te komen. Bijvoorbeeld: een verwijsbrief voor de oogarts als de opticiën dat heeft geadviseerd en een verwijzing naar de KNO-arts na advies van de audiciën. Voor dergelijke verwijzingen hoeft u slechts even te bellen, dan maakt de asssistente de verwijzing voor u. Als wij uw e-mailadres hebben kunnen we de verwijzing zelfs naar u toesturen. Als u niet zeker weet of u langs moet komen voor een verwijzing,kunt u dat het beste even aan de assistente vragen.
3. de visite: de visite is uitsluitend bedoeld voor als u om medische redenen niet naar de praktijk kunt komen. Praktische redenen, zoals het niet hebben van vervoer, of geen opvang voor de kinderen, horen daar zeker niet bij. De huisarts komt dus uitsluitend langs om medische redenen: visites voor de gezelligheid zijn geen taak van de huisarts.